Getoonde info inloopavond

Hieronder vind u de informatie die is getoond op de inloopavond op 27 juni jl.

Inloopavond 27 JUNI 2023

Herontwikkeling perceel Hoogstraat te Welberg

Plan in hoofdlijnen

 • Wijziging bestemming van bedrijfsactiviteiten naar wonen
 • Gedifferentieerd woonprogramma in overleg en overeenstemming met beleid gemeente:
  • 7 grondgebonden rijwoningen;
  • 6 twee onder een kap woningen;
  • 12 levensloopbestendige woningen;
  • 8 appartementen voor starters.
 • Parkeerbehoefte volledig in het plan voorzien
 • Natuurinclusief (bewuste verhouding tussen wonen en natuur) met voldoende waterberging en behoud van aanwezig groen (hagen en bomen)en aanplant nieuw groen.

Te nemen stappen en tijdsprognose:

 • Heden: inloopavond waarbij u informeel uw reactie kunt geven op de plannen
 • Voorontwerp bestemmingsplan, publicatie 3e kwartaal 2023. hierop kunt u als u dat wenst formeel uw reactie geven (zienswijze)
 • Omgevingsvergunning + start verkoop 2e kwartaal 2024
 • Start Bouw 3e/4e kwartaal 2024:
  • Sanering en Sloop bestaand
  • Bouwtijd circa 1,5 jaar